Domov > Novice
NEWSLETTER_IMAGES

SPAIN

SLO

FRANCE

POLAND

DENMARK

 
ZAKLJUČNA KONFERENCA CVŽU PODRAVJE

Center vseživljenjskega učenja Podravje je od leta 2008 postregel z odličnimi rezultati.

Ptuj-2000 posameznikov ima nova znanja

Znanje je edina delnica, ki ji vrednost ne pada


Center vseživljenjskega učenja Podravja, katerega vodilni partner je ptujska Ljudska univerza, je od leta 2008 do danes dosegel zavidljive rezultate na področju pridobivanja neformalnega znanja. To je končno postalo brezplačno dostopno tako rekoč vsem vedoželjnežem, kar 2000 pa jih je bogatejših za nova znanja.

Ravno predstavitvi rezultatov omenjenega projekta, ki ga v letih 2008-2014 financirata Ministrstvo za šolstvo ter Evropski socialni skladi, je bila namenjena torkova zaključna konferenca, ki jo je LU Ptuj organizirala v prostorih Mestne hiše.

„Pokazalo se je, da v Sloveniji imamo ljudi, ki se želijo učiti,“ je bila ena izmed ugotovitev, ki jih je ptujska Ljudska univerza predstavila na omenjenem svečanem dogodku, ki je bil za direktorico tega zavoda mag. Klavdijo Markež, kot je dejala vesel, a je vseeno imel tudi grenek priokus. „To je bil za nas čas posebnega pomena. Uspeli smo uresničiti svoje poslanstvo in ljudem omogočiti pridobivanje neformalnih znanj, o katerih so prej le sanjali. Sedaj je projekt v zaključni fazi in srčno upam, da bomo lahko vsaj določene dejavnosti ohranili tudi v prihodnje,“ je med drugim dejala Markeževa. Ob tem je dodala, da so vsi zastavljeni kazalniki za Podravje preseženi in da so zadovoljni ljudje največji pokazatelj uspešnosti omenjenega projekta.

Da je vseživljenjsko učenje postalo zelo pomembno tudi z vidika osebne rasti posameznikov in socialne vključenosti v teh kriznih časih, pa je poudarila podžupanja Mestne občine Ptuj Helena Neudauer.

Preko Centra vseživljenjskega učenja Podravja, ki je deloval od leta 2008 naprej, pa so prebivalcem Podravja neformalna znanja dejansko postala bistveno lažje dostopna. Skupaj je bilo na Ptuju, Vidmu, Kidričevem, Markovcih, v Ormožu in na Destrniku izvedeni 215 delavnic, tečajev ali predavanj, udeleženih pa je bilo preko 2000 učečih se posameznikov, med drugim tudi ranljive skupine. Kar 62 tečajev je bilo izpeljanih za tuje jezike, skoraj toliko tudi za učenje računalništva, številne pa so bile namenjene učenju ročnih del in kreativnim delavnicam ter številnim drugim oblikam pridobivanja neformalnega znanja.

Dženana Kmetec, Štajerski Tednik, Ptuj

 
Teden vseživljenjskega učenja 2013 na LU Ptuj

DOGODKI NA LJUDSKI UNIVERZI PTUJ v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2013

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ

KRAJ

URA

DOGODEK

torek, 7.5.2013

Ljudska univerza Ptuj

10.00 in 14.00

Mediacija – učinkovit način medgeneracijskega komuniciranja in podpora kakovostnemu načinu življenja posameznika

 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

13.5. – 19.5.2013

Ljudska univerza Ptuj

9.00 - 13.00

dan odprtih vrat

Ljudska univerza Ptuj

10.00 - 12.00

delavnica- predstavitev pomena projekta UVPNZ (Uvajanje modela vrednotenja neformalno pridobljenega znanja)

Ljudska univerza Ptuj

12.00 - 12.30

Motivacijska delavnica za ranljive skupine

 

torek, 21.5.2013

Ljudska univerza Ptuj

10.00 in 14.00

Mediacija – učinkovit način medgeneracijskega komuniciranja in podpora kakovostnemu način u življenja posameznika

pred Ljudsko univerzo Ptuj

14.00

Vodstvo po mestu Ptuj

 

 
Uvajanje modela priznavanja neformalnega znanja

Ljudska univerza Ptuj je bila ponovno uspešna na nacionalnem razpisu, tokrat s področja priznavanja neformalno pridobljenega znanja, ki bo namenjen zaposlenim, brezposelnim in vse ostalim zainteresiranim povsem brezplačno. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad.

Beri več ...
 
Splošno neformalno izobraževanje odraslih

Ker se na Ljudski univerzi Ptuj zavedamo teže časa, ko se veliko ljudi bori za golo preživetje in je izobraževanje postavljeno v drugi plan ali pa se o tem sploh ne razmišlja, smo se prijavili in bili tudi izbrani za izvajalca programov SNIO, kar pomeni Splošno Neformalno Izobraževanje Odraslih.

K blažitvi stanja v naši družbi tako mi lahko pripomoremo s ponudbo različnih brezplačnih izobraževalnih programov, kar omogoča ravno projekt SNIO. Programi so namenjeni vsem, poseben poudarek pa je na brezposelnih, osebah posebne družbene skrbi ter vseh ostalih deprivilegiranih in odrinjenih na rob.

POSAMEZNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI SNIO:

 

IZVEDBA NEFORMALNIH PROGRAMOV SNIO (ROOPP, MPA, NPB, APB, UU, AS) – izobraževalnih programov za odrasle za leto 2012

V preteklem obdobju smo v izobraževanje programov splošnega nefromalnega izobraževanja odraslih (SNIO) vključili novih 92 udeležencev.

Kandidate smo pridobivali na različne načine. Največ jih je napotil Zavod za zaposlovanje, ki je zagotovil udeležbo kandidatov za Angleščino in Nemščino za pokušino za brezposelne ter program Učim se učiti. Skupini oseb s posebnimi potrebami smo pridobili v sodelovanju z društvom Ozara in Sožitje.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI (ROOPP)

V jesenskih mesecih  (od 13. septembra do 12. novembra) smo izvedli 1 skupino programa ROOPP, potekale so med tednom. Med tednom so predavanja potekala po štiri šolske ure. Na predavanjih je aktivno sodeloval tudi sodelavec Matjaž Habjanič, ki je bil v veliko pomoč predavateljem, da je delo bolj nemoteno in usklajeno potekalo, saj je šlo za skupino oseb posebne družbene skrbi. Matjaž je z udeleženci delal tudi v Središču za samostojno učenje.

Mentorjem so pri delu bili v veliko pomoč tudi sodelavci LU Ptuj.

Program je vodil mag. Dušan Brglez, sodeloval organizator Matjaž Habjanič. Udeleženci so bili napoteni s strani Društva Sožitje, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Neformalno izobraževanje ROOPP je trajalo od 13.9.2012 do 12.11.2012. Udeležencev je bilo 10.

 

MOJI PRVI KORAKI V ANGLEŠČINO (MPA )

Cilj izobraževalnega programa je, da se udeleženci naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v angleškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci angleščine, za samostojno uporabo angleškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v angleščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar, sodelovala je Bernarda Kvas. Udeleženci so bili napoteni s strani društva Ozara, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Neformalno izobraževanje MPA je trajalo od 7.9.2012 do 19.11.2012. Udeležencev je bilo 15.

 

NEMŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE (NPB)

Cilj izobraževalnega programa je, da se brezposelni naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v nemškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci nemščine, za samostojno uporabo nemškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v nemščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar, sodelovala je Simona Pučko. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Neformalno izobraževanje NPB je trajalo od 24.9.2012 do 5.11.2012. Udeležencev je bilo 17.

 

ANGLEŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE (APB)

Cilj izobraževalnega programa je, da se brezposelni naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v angleškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci angleščine, za samostojno uporabo angleškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v angleščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar, sodelovala je Simona Pučko. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Neformalno izobraževanje APB je trajalo od 25.9.2012 do 6.11.2012. Udeležencev je bilo 18.

 

UČIM SE UČITI (UU)

Vsebine so aktualne za ciljno skupino osipniki. Cilj programa je omogočiti vključenim udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spretnosti učenja. Z novimi spoznanji bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter zmožnosti. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti učenja, socialne spretnosti v skupini in usposabljanje za vseživljenjsko učenje.

Program je vodila Slava Šarc, v sodelovanju z Mojco Volk. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Neformalno izobraževanje UU je trajalo od 5.9.2012 do 7.11.2012. Udeležencev je bilo 17.

 

AKTIVIRAJ SE (AS)

Ciljna skupina so mladi osipniki, tisti ki končujejo srednješolsko in dodiplomsko izobraževanje, in bodo z novim znanjem vstopili na trg dela, ter osipniki, ki so z nekaterimi slabimi veščinami ostali na robu trga delovne sile in potrebujejo še dodatno pomoč za aktivno vključitev. Naš namen je usposobiti udeležence za učinkovito organiziranje učenja, spodbuditi jih k vztrajanju pri učenju ter jim pokazati, kako učinkovito upravljati s časom in informacijami.

Program je vodila Simona Trčak Zdolšek, v sodelovanju s Simono Pučko. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Neformalno izobraževanje AS je trajalo od 22.10.2012 do 4.12.2012. Udeležencev je bilo 15.

 

PROMOCIJA PROJEKTA

Za obveščanje javnosti skrbimo skozi celotno obdobje trajanja projekta, in sicer preko obvestil na naših spletnih straneh ter s pomočjo TV LOPOV, ki smo jih imeli v objavljene na videostraneh lokalne CATV. Prav tako oglašujemo na Radiu Ptuj (promocijska brana obvestila).

Redno objavljamo promocijske oglase za potrebe pridobivanja novih udeležencev – Štajerski tednik.

K promociji lahko prištejemo tudi srečanja in korespondenco z ZRSZ, Društvom Ozara, Društvom Sonček ter Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kot tudi z brezposelnimi, ki so se odločili za sodelovanje. Zraven sodijo tudi vsi obiski podjetij, organizacij, aktivov in društev, katerim smo za potrebe pričetka skupin predstavljali programe ter motivirali udeležence za udeležbo.

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

stran 1 od 11
Knjižnica Ormož
ZRS Bistra
Prj Halo
Obrtna zbornica Ptuj